Förändrad läs-och skrivundervisning

När jag för sex år sedan tog emot min första etta efter att ha arbetat 10 år med barn i år 3-6 var det med en skräckblandad förtjusning. Hur skulle jag kunna lära barnen läsa och skriva? Jag hade ju hittills mött barn som hunnit avverka några år i skolan innan ansvaret för deras kunskapsutveckling blev mitt.

Det var med stapplande steg, mycket inläsning och hårt arbete som jag tog mig an min första etta. Men det visade sig ändå att det var här, bland de yngre barnen och i den tidiga läs-och skrivinlärningen som jag kände mig som mest hemma i skolan. Det var spännande, utvecklande och stimulerande att möta dessa kunskapstörstande små individer – barn som redan när de kom till skolan hade blick för det skrivna ordet.

Och det är här – i barnens tidiga erfarenheter av det skrivna ordet som jag vill ha min utgångspunkt när jag till hösten tar emot min fjärde etta. Nu, när jag är trygg i min roll som lärare bland de yngre barnen, vill jag tillvarata de erfarenheter jag gjort och förändra den läs-och skrivundervisning som jag hittills har bedrivit. Jag vill skapa en naturlig länk mellan läsande och skrivande och lämna den formaliserade, uppdelade läs-och skrivinlärningen som jag hittills bedrivit och arbeta mer integrerat med läsande och skrivande. Jag vill dessutom använda datorn som ett verktyg i den processen för att möta den digitala utveckling som skett i vårt samhälle under 2000-talet. Att möta digitala infödingar som ser datorn som ett naturligt och självklart medium kräver att vi i skolan följer med i utvecklingen och gör det naturligt att använda den även i lärande sammanhang. För att lyckas med mitt förändringsarbete behöver jag formulera hållbara strategier för att våga släppa greppet om gamla beprövade metoder och sträva efter att skapa nya, hållbara metoder. Jag vill finna svar på:

  • Hur jag implementerar skrivprocessen i skolan så att den integreras väl med de kunskaper och erfarenheter som eleverna bär med sig.
  • Hur jag kan hjälpa eleverna använda datorn som redskap för att förbättra läs-och skrivinlärningen i de tidiga skolåren.
  • Hur vi utvecklar hållbara skrivstrategier s.k. skelett, som stöd till alla elever för att underlätta vägen från tanke till det skrivna ordet.
  • Hur jag bättre kan stötta elever som möter motstånd i den tidiga läs-och skrivinlärningen.
  • På vilka olika sätt jag som pedagog kan möta eleverna i deras textskapande för att stödja, uppmuntra och utmana deras skrivande.

Marie Norgren, 4 juni 2012

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s